11 đoạn code WordPress hữu ích cho người mới bắt đầu (Lựa chọn của chuyên gia)

Mục lục

Bạn đang tìm kiếm một số đoạn code WordPress để sử dụng trên website của mình phải không?

Thêm đoạn code vào trang WordPress của bạn cho phép bạn xây dựng các thiết kế và chức năng độc đáo mà các theme và plugin không thể làm được. Đoạn code cũng có thể cải thiện tính bảo mật trên website của bạn và làm cho dashboard quản trị tối ưu hơn với người dùng.

Trong bài viết này, WPBeginner Việt Nam sẽ chia sẻ với bạn danh sách các đoạn code WordPress hữu ích nhất dành cho người mới bắt đầu.

Các đoạn code WordPress hữu ích cho người mới bắt đầu

Tại sao phải thêm đoạn code vào WordPress?

Nếu bạn có website WordPress, hãy thêm một số đoạn code hữu ích vào file theme hoặc plugin đoạn code có thể giúp bạn custom không giới hạn và làm cho website của bạn trở nên nổi bật.

Bạn có thể sử dụng code custom để custom một số thành phần cụ thể trên website của mình. Ví dụ, bạn có thể thay đổi màu lựa chọn văn bản trong WordPress bằng cách thêm một đoạn code CSS đơn giản.

Đối với người mới bắt đầu, việc thêm một số đoạn code hữu ích cũng có thể nâng cao hiệu suất và tốc độ của website bằng cách giảm nhu cầu sử dụng nhiều plugin.

Ngoài ra, đoạn code có thể giúp bạn mở rộng kỹ năng lập trình và sử dụng thư viện đoạn code khổng lồ được cộng đồng WordPress chia sẻ miễn phí.

Sau khi đã nói như vậy, chúng ta hãy xem một số đoạn code WordPress hữu ích nhất dành cho người mới bắt đầu. Bạn có thể sử dụng các link nhanh bên dưới để chuyển đến các phần khác nhau trong hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam:

1. Cho phép tải file SVG lên

SVG (Scalable Vector Graphics) là định dạng file định nghĩa đồ họa vector bằng ngôn ngữ đánh dấu XML. Định dạng này cho phép bạn phóng to hình ảnh mà không làm giảm chất lượng.

Giảm chất lượng hình ảnh SVG

Các file này nhỏ hơn và nhẹ hơn JPEG hoặc PNG, giúp bạn tăng tốc độ website.

Tuy nhiên, WordPress mặc định không cho phép tải file SVG vì SVG có thể chứa code độc gây nguy hiểm cho tính bảo mật của website.

Với suy nghĩ đó, nếu bạn vẫn muốn tải file SVG lên website của mình, bạn có thể thêm đoạn code sau vào website:

/**
 * Allow SVG uploads for administrator users.
 *
 * @param array $upload_mimes Allowed mime types.
 *
 * @return mixed
 */
add_filter(
	'upload_mimes',
	function ( $upload_mimes ) {
		// By default, only administrator users are allowed to add SVGs.
		// To enable more user types edit or comment the lines below but beware of
		// the security risks if you allow any user to upload SVG files.
		if ( ! current_user_can( 'administrator' ) ) {
			return $upload_mimes;
		}

		$upload_mimes['svg'] = 'image/svg+xml';
		$upload_mimes['svgz'] = 'image/svg+xml';

		return $upload_mimes;
	}
);

/**
 * Add SVG files mime check.
 *
 * @param array    $wp_check_filetype_and_ext Values for the extension, mime type, and corrected filename.
 * @param string    $file Full path to the file.
 * @param string    $filename The name of the file (may differ from $file due to $file being in a tmp directory).
 * @param string[]   $mimes Array of mime types keyed by their file extension regex.
 * @param string|false $real_mime The actual mime type or false if the type cannot be determined.
 */
add_filter(
	'wp_check_filetype_and_ext',
	function ( $wp_check_filetype_and_ext, $file, $filename, $mimes, $real_mime ) {

		if ( ! $wp_check_filetype_and_ext['type'] ) {

			$check_filetype = wp_check_filetype( $filename, $mimes );
			$ext       = $check_filetype['ext'];
			$type      = $check_filetype['type'];
			$proper_filename = $filename;

			if ( $type && 0 === strpos( $type, 'image/' ) && 'svg' !== $ext ) {
				$ext = false;
				$type = false;
			}

			$wp_check_filetype_and_ext = compact( 'ext', 'type', 'proper_filename' );
		}

		return $wp_check_filetype_and_ext;

	},
	10,
	5
);

Bạn có thể thêm code này vào file functions.php của theme hoặc sử dụng plugin đoạn code như Mã WP. Ở phần sau của bài viết này, WPBeginner Việt Nam sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện chính xác.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách thêm file hình ảnh SVG vào WordPress.

2. Vô hiệu hóa thanh quản trị WP

Theo mặc định, WordPress hiển thị thanh quản trị ở đầu website của bạn cho tất cả người dùng đã đăng nhập như người đăng ký, tác giả, editor và bất kỳ vai trò người dùng nào khác.

Thanh quản trị này có thể chuyển hướng họ đến dashboard WordPress của bạn, nơi họ có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho website của bạn tùy thuộc vào quyền của người dùng.

Tuy nhiên, điều này có thể gây mất tập trung đôi chút khi bạn nhìn vào phần giao diện của website vì đôi khi nó có thể chồng lên các yếu tố thiết kế như tiêu đề.

Thanh quản trị WordPress

Để vô hiệu hóa thanh quản trị WP, chỉ cần thêm đoạn code PHP sau vào trang WordPress của bạn:

/* Disable WordPress Admin Bar for all users */
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

Khi code thực thi, thanh quản trị sẽ không hiển thị ở giao diện website.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa thanh quản trị đối với tất cả mọi người trừ quản trị viên, thì bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách tắt thanh quản trị WordPress đối với tất cả người dùng ngoại trừ quản trị viên.

3. Xóa số phiên bản WordPress

WordPress hiển thị số phiên bản WordPress hiện tại trên website của bạn để theo dõi.

Xóa số phiên bản WordPress

Tuy nhiên, đôi khi, dấu vết này có thể gây ra rò rỉ bảo mật bằng cách cho tin tặc biết về phiên bản WordPress đang sử dụng. Sau đó, tin tặc có thể nhắm mục tiêu vào các lỗ hổng đã biết trong các phiên bản cụ thể.

Để xóa số phiên bản, hãy thêm đoạn code sau vào website của bạn:

add_filter('the_generator', '__return_empty_string');

Khi bạn thực hiện điều đó, tin tặc sẽ không thể đoán được phiên bản WordPress của bạn bằng các trình quét tự động và những biện pháp ít phức tạp hơn.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách xóa đúng số phiên bản WordPress.

Nguồn cấp RSS cho phép người dùng nhận thông tin cập nhật thường xuyên về blog WordPress của bạn bằng trình đọc nguồn cấp dữ liệu như Feedly.

Điều này có thể giúp quảng bá content của bạn và thu hút nhiều traffic hơn đến website của bạn. Bằng cách thêm hình ảnh nổi bật hoặc hình thu nhỏ bên cạnh các bài đăng trong nguồn cấp RSS, bạn có thể làm cho nguồn cấp hấp dẫn về mặt hình ảnh và cải thiện hơn nữa trải nghiệm của người dùng.

Nguồn cấp dữ liệu với bản xem trước hình thu nhỏ của bài đăng

Bạn có thể dễ dàng hiển thị hình thu nhỏ của bài đăng trong nguồn cấp RSS của mình bằng cách thêm đoạn code WordPress hữu ích sau:

/**
 * Add the post thumbnail, if available, before the content in feeds.
 *
 * @param string $content The post content.
 *
 * @return string
 */
function wpcode_snippet_rss_post_thumbnail( $content ) {
	global $post;
	if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ) {
		$content="

" . get_the_post_thumbnail( $post->ID ) . '

' . $content; } return $content; } add_filter( 'the_excerpt_rss', 'wpcode_snippet_rss_post_thumbnail' ); add_filter( 'the_content_feed', 'wpcode_snippet_rss_post_thumbnail' );

Điều này có thể làm cho nguồn cấp dữ liệu của bạn hấp dẫn hơn và thu hút người dùng quay lại website của bạn.

Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách thêm hình thu nhỏ bài đăng vào nguồn cấp dữ liệu RSS WordPress của bạn.

5. Tắt tính năng tự động cập nhật email

Theo mặc định, WordPress sẽ gửi cho bạn thông báo qua email mỗi khi nó tự động cập nhật bất kỳ plugin, theme hoặc chính lõi nào.

Điều này có thể gây khó chịu nếu bạn có nhiều website WordPress và liên tục thấy những thông báo này khi mở tài khoản email.

Xem trước thông báo qua email sau khi tự động cập nhật

Trong trường hợp đó, bạn có thể dễ dàng tắt email cập nhật tự động bằng cách thêm đoạn code PHP sau vào website của mình:

// Disable auto-update emails.
add_filter( 'auto_core_update_send_email', '__return_false' );

// Disable auto-update emails for plugins.
add_filter( 'auto_plugin_update_send_email', '__return_false' );

// Disable auto-update emails for themes.
add_filter( 'auto_theme_update_send_email', '__return_false' );

Sau khi thực hiện xong, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc tự động cập nhật plugin hoặc theme nữa.

Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của WPBeginner Việt Nam về cách tắt thông báo cập nhật tự động qua email trong WordPress.

6. Thay đổi ‘Howdy, Admin’ trong Thanh quản trị

Khi đăng nhập vào dashboard WordPress, bạn sẽ được chào đón bằng câu ‘Xin chào’ theo sau là tên hiển thị của bạn ở góc trên bên phải màn hình.

Lời chào này có thể nghe không tự nhiên với bạn hoặc trông lỗi thời, thậm chí có phần khó chịu.

Thay đổi Howdy trong thanh quản trị

Bạn có thể dễ dàng thay đổi lời chào trên thanh quản trị bằng cách thêm đoạn code sau vào trang WordPress của mình:

function wpcode_snippet_replace_howdy( $wp_admin_bar ) {

	// Edit the line below to set what you want the admin bar to display intead of "Howdy,".
	$new_howdy = 'Welcome,';

	$my_account = $wp_admin_bar->get_node( 'my-account' );
	$wp_admin_bar->add_node(
		array(
			'id'  => 'my-account',
			'title' => str_replace( 'Howdy,', $new_howdy, $my_account->title ),
		)
	);
}

add_filter( 'admin_bar_menu', 'wpcode_snippet_replace_howdy', 25 );

Sau khi bạn thêm code, bạn cũng phải thêm lời chào theo ý thích của bạn bên cạnh $new_howdy = dòng trong code.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách thay đổi hoặc xóa ‘Howdy Admin’ trong WordPress.

7. Vô hiệu hóa XML-RPC

XML-RPC là một API cốt lõi của WordPress. Nó cho phép người dùng kết nối với website của họ bằng các dịch vụ của bên thứ ba.

Ví dụ, bạn sẽ cần bật XML-RPC nếu muốn sử dụng công cụ tự động hóa như Uncanny Automator hoặc ứng dụng di động để quản lý website của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng bất kỳ chức năng nào trong số này, WPBeginner Việt Nam khuyên bạn nên tắt XML-RPC để ngăn chặn tin tặc truy cập vào website của bạn.

Tin tặc có thể sử dụng các lỗ hổng này để tìm thông tin đăng nhập của bạn hoặc thực hiện các cuộc tấn công DDoS.

Để vô hiệu hóa XML-RPC, bạn có thể sử dụng đoạn code sau trên website của mình:

add_filter( 'xmlrpc_enabled', '__return_false' );

Nếu bạn cần thêm thông tin, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách tắt XML-RPC trong WordPress.

số 8. Tắt chức năng tự động xóa thùng rác

WordPress sẽ xóa mọi content đã nằm trong thùng rác hơn 30 ngày, bao gồm bài đăng, trang và file phương tiện.

Tuy nhiên, một số người dùng có thể không muốn tự động xóa thùng rác để có thể khôi phục các file đã xóa bất kỳ lúc nào.

Xem bài viết đã xóa

Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm đoạn code sau vào trang WordPress của mình:

add_action( 'init', function() {
  remove_action( 'wp_scheduled_delete', 'wp_scheduled_delete' );
} );

Sau khi thêm code này, bây giờ bạn sẽ phải tự tay xóa thùng rác. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách giới hạn hoặc vô hiệu hóa việc tự động xóa thùng rác trong WordPress.

9. Thay đổi độ dài đoạn trích

Trích đoạn là một vài dòng đầu tiên trong bài đăng trên blog của bạn được hiển thị bên dưới tiêu đề bài đăng trên trang chủ, blog hoặc trang hosting WordPress của bạn.

Bạn có thể muốn rút ngắn độ dài đoạn trích của mình để tạo cảm giác tò mò cho người dùng và khuyến khích họ nhấp vào bài đăng để tìm hiểu thêm. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể tăng độ dài để cung cấp thêm ngữ cảnh và thông tin chính cho người đọc mà không cần phải nhấp vào bài đăng.

Thay đổi độ dài đoạn trích

Để thay đổi độ dài đoạn trích, chỉ cần thêm đoạn code sau vào website của bạn:

add_filter(
	'excerpt_length',
	function ( $length ) {
		// Number of words to display in the excerpt.
		return 40;
	},
	500
);

Theo mặc định, đoạn trích này sẽ giới hạn đoạn trích ở mức 40 từ, nhưng bạn có thể điều chỉnh số lượng ở Dòng 5 cho phù hợp nhất với blog của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về cách custom đoạn trích WordPress.

10. Vô hiệu hóa xác minh email của quản trị viên website

Theo mặc định, WordPress sẽ gửi email xác minh tới người quản trị website sau mỗi vài tháng để xác minh xem email họ sử dụng có còn chính xác hay không.

Tuy nhiên, đôi khi thông báo này có thể được gửi đến bạn thường xuyên hơn mức cần thiết, điều này có thể gây khó chịu.

Xác minh email quản trị

May mắn thay, bạn có thể tắt thông báo xác minh email của quản trị viên bằng cách thêm đoạn code sau vào trang WordPress của mình:

add_filter( 'admin_email_check_interval', '__return_false' );

Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách tắt thông báo xác minh email của quản trị viên WordPress.

11. Tắt Cập nhật Tự động

WordPress tự động cập nhật phần mềm cốt lõi, plugin hoặc theme để giảm các mối đe dọa bảo mật, nhiễm phần mềm độc hại, vi phạm website và đánh cắp dữ liệu.

Tuy nhiên, đôi khi cập nhật tự động có thể gây ra sự cố về khả năng tương thích hoặc làm hỏng website của bạn trong những trường hợp hiếm hoi.

Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng đoạn code sau để tắt tính năng cập nhật tự động:

// Disable core auto-updates
add_filter( 'auto_update_core', '__return_false' );
// Disable auto-updates for plugins.
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' );
// Disable auto-updates for themes.
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_false' );

Thao tác này sẽ vô hiệu hóa tất cả các bản cập nhật tự động của WordPress cho phần mềm cốt lõi, theme và plugin. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách vô hiệu hóa các bản cập nhật tự động trong WordPress.

Cách Thêm Đoạn Mã Vào WordPress (Phương Pháp Dễ Dàng)

Bây giờ bạn đã biết những đoạn code WordPress hữu ích nhất dành cho người mới bắt đầu, bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào bảng định kiểu hoặc file functions.php của theme.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng lỗi nhỏ nhất khi nhập code có thể làm hỏng website của bạn và khiến nó không thể truy cập được. Thêm vào đó, nếu bạn chuyển sang một theme khác, thì tất cả code custom của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ phải thêm lại.

Đó là lý do tại sao WPBeginner Việt Nam luôn khuyến nghị sử dụng Mã WP.

WPCode - Plugin trích xuất code WordPress tốt nhất

Đây là plugin đoạn code WordPress tốt nhất trên thị trường giúp bạn thêm code custom vào website của mình một cách dễ dàng và an toàn.

Ngoài ra, plugin này còn đi kèm với thư viện hơn 900 đoạn code, bao gồm tất cả những đoạn code mà WPBeginner Việt Nam đã đề cập ở trên. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đánh giá WPCode đầy đủ của WPBeginner Việt Nam.

Đoạn code trong WPCode

Đầu tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt Mã WP plugin. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách cài đặt plugin WordPress.

Ghi chú: Cũng có một plugin WPCode miễn phí mà bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên, nâng cấp lên plugin cao cấp sẽ cho phép bạn truy cập vào thư viện đoạn code dựa trên đám mây, bản sửa đổi code và nhiều hơn thế nữa.

Sau khi kích hoạt, hãy truy cập Đoạn code » + Thêm đoạn code trang từ dashboard WordPress.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến thư viện đoạn code, nơi bạn có thể thêm code custom vào website của mình bằng cách nhấp vào nút ‘Sử dụng đoạn code’ bên dưới option ‘Thêm code custom của bạn (Đoạn code mới)’.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng đoạn code được tạo sẵn, bạn chỉ cần nhấp vào nút ‘Sử dụng đoạn code’ bên dưới option đó.

Nhấp vào nút Sử dụng đoạn code bên dưới đoạn code được tạo sẵn

Nếu bạn muốn thêm đoạn code custom, bạn chỉ cần dán đoạn code đó vào hộp ‘Xem trước code’.

Sau đó, cuộn xuống phần ‘Chèn’ và chọn chế độ ‘Tự động chèn’. Mã sẽ được tự động thực thi trên website của bạn khi kích hoạt đoạn code.

Chọn phương pháp chèn

Cuối cùng, hãy truy cập đầu trang và chuyển đổi nút không hoạt động sang hoạt động. Sau đó, chỉ cần nhấp vào nút ‘Cập nhật’ để lưu cài đặt của bạn.

Bây giờ bạn đã thêm thành công đoạn code vào trang WordPress của mình.

Kích hoạt và cập nhật đoạn code

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về cách dễ dàng thêm code custom vào WordPress.

Những câu hỏi thường gặp về đoạn code WordPress

Sau đây là danh sách một số câu hỏi thường gặp của độc giả về việc sử dụng code custom và đoạn code trong WordPress.

Làm thế nào để hiển thị code trên trang WordPress của tôi?

Nếu bạn viết bài đăng trên blog về các theme kỹ thuật, thì việc thêm đoạn code vào bài đăng của bạn có thể hữu ích. Để thực hiện việc này, bạn phải mở trang/bài đăng mà bạn muốn hiển thị đoạn code và nhấp vào nút thêm block ‘+’.

Sau khi thực hiện xong, chỉ cần chèn block Mã từ menu block rồi thêm code custom vào chính block đó.

Thêm block code vào WordPress

Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Xuất bản’ hoặc ‘Cập nhật’ ở trên cùng để lưu trữ những thay đổi của bạn.

Đoạn code bây giờ sẽ được hiển thị trên trang WordPress của bạn. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách dễ dàng hiển thị code trên trang WordPress của bạn.

Làm thế nào để tôi có thể tạo một website WordPress từ đầu mà không cần viết code?

Nếu bạn muốn tạo một website từ đầu mà không cần sử dụng bất kỳ code nào, thì bạn có thể sử dụng Hạt giống.

Đây là page builder WordPress tốt nhất trên thị trường cho phép bạn tạo theme và landing page custom mà không cần bất kỳ code hóa nào.

Trình xây dựng website và theme SeedProd

Plugin này có hơn 300 mẫu có sẵn, trình xây dựng kéo và thả cùng nhiều block nâng cao cho phép bạn xây dựng một website hấp dẫn chỉ với vài cú nhấp chuột.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách tạo landing page trong WordPress.

Tôi có thể lấy đoạn code WordPress ở đâu?

Bạn có thể sử dụng thư viện WPCode để truy cập hơn 900 đoạn code mà bạn có thể dễ dàng thêm vào website của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Mã WPsau đó bạn cũng có thể lấy các đoạn code viết sẵn từ các website như Stack Overflow, CodePen hoặc GenerateWP.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn tìm thấy những đoạn code WordPress hữu ích nhất cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn của WPBeginner Việt Nam về cách dễ dàng thêm JavaScript vào các trang hoặc bài đăng WordPress và các lựa chọn hàng đầu của WPBeginner Việt Nam về các trình xây dựng theme WordPress tốt nhất trên thị trường.

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký theo dõi WPBeginner Việt Nam Kênh Youtube cho các video hướng dẫn về WordPress. Bạn cũng có thể tìm thấy WPBeginner Việt Nam trên TwitterFacebook.

5/5 - (119 bình chọn)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Đội Ngũ Biên Tập
WordPress

Cách Thêm Schema FAQ vào WordPress (2 Phương pháp)

Bạn có muốn thêm schema FAQ vào WordPress không? Việc thêm schema FAQ có thể giúp tăng thứ hạng SEO và tỷ lệ nhấp chuột tự nhiên bằng cách hiển thị trực tiếp các câu hỏi thường gặp trong kết quả tìm kiếm của Google. Trong bài viết này, WPBeginner

Đọc tiếp »
WordPress

Cách tạo Banner cho website (3 cách dễ dàng)

Bạn đang tìm cách dễ dàng để tạo banner website trên WordPress? Banner có thể làm nổi bật các sản phẩm, dịch vụ hoặc tin tức cập nhật được cung cấp bởi website của bạn theo cách bắt mắt. Nó có thể tăng sự tương tác của người dùng, tăng

Đọc tiếp »
WordPress

Cách tạo block WordPress custom (Cách dễ dàng)

Trình chỉnh sửa block Gutenberg trong WordPress cung cấp trải nghiệm tạo content mạnh mẽ và đa năng. Tuy nhiên, thư viện block mặc định có thể không phải lúc nào cũng bao gồm tất cả các nhu cầu cụ thể của website của bạn. Trong nhiều năm qua, WPBeginner

Đọc tiếp »