Business Hosting

#Nhà cung cấpGóiDomainCPURAMDung lượngỔ cứngĐánh giáGiá gốcKhuyến mãiGiá 1 năm sau khuyến mãi
1Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 111 Core1 GB5 GBNVMe1,609,200 VND0%1,609,200 VND
2Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 252 Core2 GB10 GBNVMe2,149,200 VND0%2,149,200 VND
3Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 3102 Core3 GB15 GBNVMe3,229,200 VND0%3,229,200 VND
4Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 4153 Core4 GB25 GBNVMe4,309,200 VND0%4,309,200 VND
5Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 5256 Core8 GB50 GBNVMe7,549,200 VND0%7,549,200 VND
6Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 6258 Core12 GB50 GBNVMe8,629,200 VND0%8,629,200 VND
7Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 72510 Core16 GB50 GBNVMe9,709,200 VND0%9,709,200 VND
8Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 85016 Core24 GB50 GBNVMe11,869,200 VND0%11,869,200 VND
9Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 95024 Core36 GB75 GBNVMe15,109,200 VND0%15,109,200 VND
10Icon VietnixVietnixBUSINESS HOSTING 107536 Core48 GB100 GBNVMe21,589,200 VND0%21,589,200 VND

Business Hosting là gì?

Business Hosting là một loại dịch vụ lưu trữ web được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp. Nó cung cấp các tính năng và lợi ích vượt trội so với các loại dịch vụ lưu trữ web khác.

Ưu điểm

Tốc độ tải trang nhanh hơn.

Bảo mật nâng cao.

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Nhược điểm

Chi phí cao hơn.

Yêu cầu kỹ thuật cao hơn.