Chính Sách Bảo Mật

1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

Mua Hosting cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và thông tin liên quan đến mã khuyến mãi và giảm giá từ các nhà cung cấp hosting. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác cần thiết.

2. Bảo Quản và Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.

3. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp thông tin về mã khuyến mãi và giảm giá từ các nhà cung cấp hosting, cũng như để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.

4. Quyền Lợi và Lựa Chọn:

Người dùng có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân. Họ cũng có quyền yêu cầu xem xét, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

5. Cookie và Công Cụ Theo Dõi:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của người dùng và cải thiện trải nghiệm của họ. Người dùng có thể tùy chọn từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của họ.

6. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được thông báo qua trang web hoặc qua email.

7. Liên Hệ:

Mọi ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi liên quan đến Chính Sách Bảo Mật có thể được gửi đến chúng tôi qua địa chỉ email hỗ trợ của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: Tháng 01, 2024.